Korišćenjem bilo kog dela sajta goshop.rs, saglasni ste i prihvatate sve navedene uslove korišćenja. Ukoliko se ne slažete sa uslovima koji su ovde navedeni, molimo Vas da ne koristite ovaj websajt. 

Ni jedan deo sajta goshop.rs ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, niti za promovisanje istih. Korišćenje govora mržnje, ružnih reči, vređanje i diskriminacija na rasnoj, nacionalnoj, verskoj, polnoj i bilo kojoj drugoj osnovi smatra se kršenjem pravila i uslova korišćenja sajta. 

Svi posetioci imaju pravo da besplatno (osim ako nije drugačije navedeno) koriste sajt goshop.rs ukoliko ne krše uslove korišćenja.

Vaše lozinke i bezbednost naloga

Slažete se i razumete da ste Vi odgovorni za očuvanje poverljivosti lozinki koje su u vezi sa bilo kojim nalogom koji koristite da biste pristupili uslugama. U skladu sa tim, slažete se da ćete jedino vi biti odgovorni za sve aktivnosti na vašem nalogu. 

Ako primetite bilo kakvo neovlašćeno korišćenje svoje lozinke ili naloga, slažete se da ćete odmah obavestiti goshop.rs.

Privatnost korisnika 

Zaposleni sajta goshop.rs poštuju privatnost korisnika ovog sajta. Ipak, treba da znate da ako se od nas na osnovu Zakona, od strane nadležnog suda ili zahtevom od strane drugih nadležnih organa za sprovođenje Zakona bude zahtevalo da otkrijemo lične podatke, mi možemo to da učinimo.

Odricanje od odgovornosti

goshop.rs pruža svoje servise korisnicima u dobroj nameri. Vi se izričito slažete da je upotreba servisa sajta shop.prometz.rs isključivo na Vašu odgovornost i da se sajt goshop.rs ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu nastalu njegovim korišćenjem.

Mada pokušavamo da održavamo softver i sve ostale usluge na ovom sajtu ispravnim i bezbednim, sajt može da sadrži greške ili propuste za koje mi ne priznajemo nikakvu, ni delimičnu ni potpunu zakonsku odgovornost.

Sajt goshop.rs zadržava pravo promene sadržaja bez prethodne najave, uključujući i promenu ove strane. 

Zakonski sporovi

Za svaki spor koji nastane povodom korišćenja ovog sajta ili tumačenja odredbi Uslova korišćenja primenjivaće se zakoni Republike Srbije i biće nadležni odgovarajući sudovi na teritoriji Republike Srbije.

KORIŠĆENJEM SAJTA goshop.rs SMATRAMO DA STE U POTPUNOSTI UPOZNATI SA GORE NAVADENIM USLOVIMA KORIŠĆENJA.